System monitorowania ścieków dowożonych na stacjach zlewnych

System dla pracowników oczyszczalni ścieków w gminie.

Dzięki niemu wiemy o szczegółach zrzutu kierowców wszystkich firm asenizacyjnych, z którymi oczyszczalnia ma zawartą umowę na odbieranie ścieków. Monitoring działa 24/7 dzięki czemu pracownicy oczyszczalni otrzymują informację dokładnie w momencie wykonywania zrzutu przez kierowcę firmy asenizacyjnej. W raporcie widnieje ilość oddanych ścieków, nazwa firmy asenizacyjnej oraz adresy domostw skąd pobrano nieczystości.

Pełna integracja ze stacjami firmy ENKO

Dzięki współpracy z firmą ENKO, wiodącym producentem stacji zlewnych w Polsce poprzez oprogramowanie zlewnia.online możliwe jest zarządzanie samą stacją zlewną.

Możliwy jest m.in. bieżący podgląd zrzutu, wraz z informacjami jaka firma właśnie dokonuje zrzutu, jakie jest pochodzenie nieczystości, jakie są parametry fizyko-chemiczne i inne. Ponadto możliwe jest zaplanowanie harmonogramu pracy zlewni, zarządzanie pozwoleniami na zrzuty, określanie limitów dla firm asenizacyjnych, awaryjne zatrzymanie zlewni w trybie natychmiastowym i inne.

Prosty i szybki proces wdrożenia systemu zlewnia.online

Po decyzji o wdrożeniu systemu, firma Ścieki Polskie tworzy konta dostępowe dla wszystkich współpracujących z oczyszczalnią firm asenizacyjnych oraz przygotowuje treść aneksu do aktualnych umów jakie posiada z tymi firmami oczyszczalnia. Proces z reguły nie jest dłuższy niż 2 dni robocze.

Dodatkowo Ścieki Polskie w pełni zajmują się wdrożenie wszystkich firm asenizacyjnych do systemu, w imieniu oczyszczalni. Prowadzą szkolenie wprowadzające, pomagają w aktywacji konta, świadczą wsparcie Help Desk w pierwszych tygodniach działania systemu oraz na późniejszym etapie korzystania z systemu.

Dzięki kompleksowemu podejściu, wdrożenie systemu “zlewnia.online” dla oczyszczalni oraz jej wszystkich firm współpracujących trwa maksymalnie miesiąc czasu.

Zapytaj o szczegóły!

Zadzwoń na +48 577 444 510

lub
zostaw swoje dane, a my oddzwonimy i odpowiemy na wszystkie Twoje pytania.

O NAS

Twórcy aplikacji

Ścieki Polskie sp. z o. o. to poznańska firma naukowo-technologiczna. Zajmujemy się prowadzeniem badań nad obrotem nieczystości płynnych oraz działalnością firm asenizacyjnych na terenie całego kraju. Należymy do Kluczowego Klastra Krajowego – Gospodarki Odpadowej i Recyklingu.

Na podstawie naszych doświadczeń, badań oraz licznych rozmów z firmami asenizacyjnymi stworzyliśmy kompleksowy program do obsługi wywozów nieczystości. Program asenizacja.online jest rozwiązaniem dopasowanym do specyfiki Państwa branży, a także do wielkości każdego rodzaju działalności. Dzięki dedykowanym pakietom funkcjonalności, każda firma może dopasować odpowiednią konfigurację programu do swoich potrzeb i skali działania. Najważniejsze funkcje programu przedstawiamy na kolejnych stronach prezentacji.

Opinie naszych klientów

Dostarczane przez Ścieki Polskie aplikacje szambo .online i asenizacja .online, to odpowiedź na rosnące potrzeby zarówno klientów firm asenizacyjnych, jak i samych przedsiębiorstw, które mają możliwość wprowadzania prostych w obsłudze i bardzo wygodnych dla każdego użytkownika technologii.
Waldemar Owczarzak Dyrektor Zakład Gospodarki Komunalnej w Środzie Wielkopolskiej.
Spółka Ścieki Polskie zapewnia narzędzia “asenizacja.online” firmom komunalnym, aby w prosty i skuteczny sposób zarządzać przedsiębiorstwem i generować większy zysk.
Sławomir Haraj Prezes Zarządu Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Obornikach.
Dostarczane przez Ścieki Polskie rozwiązania ułatwiają nam pracę jako zlewni, ale także jako firmie asenizacyjnej. Są dobrym produktem dla mieszkańców z terenu Miasta i Gminy.
Michał Dziedzic Z-ca Dyrektora Zakład Gospodarki Komunalnej w Szamotułach